RENOVATIE, REPARATIE EN ONDERHOUD VAN WATERGLIJBANEN EN WATERATTRACTIES

Aan deze polyester waterglijbaan hebben wij verschillende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben meerdere beschadigingen in de polyester glijgoot en in de naden tussen de waterglijbaandelen gerepareerd. Bij enkele metalen delen van de waterglijbaan was sprake van corrosie. Wij hebben de roestvorming behandeld en coating aangebracht om verdere corrosievorming te voorkomen. Wij hebben kitafdichtingen vervangen en op meerdere plekken extra kitafdichtingen aangebracht. Het instructiebord hing bij de uitglijbak (skimout). Dit bord hebben wij verplaatst en gemonteerd aan de zijkant van de waterglijbaan ter hoogte van de toegangstrap. 

Reparatie van beschadigingen en onderhoud polyester waterglijbaan | Polyester reparatie